Kauppatorin Taloushallinto Oy
Kuortaneenkatu 7, 3.krs
00520 Helsinki
Puh: 0400-918883
Y-tunnus: 1938638-8

Tärkeitä lukuja2020 2019
Kilometrikorvaus
   
   Oman auton käytöstä
0,43 € 0,43 €
   Henkilöiden tai koneiden ja
   laitteiden kuljettamisesta

0,03 € 0,03 €


   
Päivärahat
   
   Kokopäiväraha
43,00 € 42,00 €
   Osapäiväraha
20,00 € 19,00 €
   Ateriakorvaus
10,75 € 10,50 €


   
Puhelinetu
20,00 € 20,00 €


   
Ravintoetu   6,80 € 6,60 €


   
Vakuutusmaksut
   
   TyEL-maksu
25,30 % 25,20 %
   Työntekijöiden maksuosuus
   
      alle 53-vuotias palkansaaja
7,15 %
6,75 %
      53-62 vuotias palkansaaja
8,65 % 8,25 %
      yli 62-vuotias palkansaaja  
7,15 %
6,75 %
   YEL-maksu
   
      alle 53-vuotias yrittäjä
24,10 % 24,10 %
      53-62 vuotias yrittäjä
25,60 % 25,60 %
      yli 62-vuotias yrittäjä
24,10 % 24,10 %
   Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
   
      palkkasumman 2 086 500 osalta   - 0,50 %
      palkkasumman 2 086 500 ylittävältä osalta   - 2,05 %
      palkkasumman 2 125 500 osalta   0,45 % -
      palkkasumman 2 125 500 ylittävältä osalta   1,70 % -
      yrityksen osaomistajasta maksettava maksu
0,45 % 0,50 %
      palkansaajien osuus
1,25 % 1,50 %
      yrityksen osaomistajan osuus
0,65 % 0,78 %


   
Sairausvakuutusmaksut (ent. sotu-maksu)
1,34 % 0,77 %