Kauppatorin Taloushallinto Oy
Kuortaneenkatu 7, 3.krs
00520 Helsinki
Puh: 0400-918883
Y-tunnus: 1938638-8

Tärkeitä lukuja2021 2020
Kilometrikorvaus
   
   Oman auton käytöstä
0,44 € 0,43 €
   Henkilöiden tai koneiden ja
   laitteiden kuljettamisesta

0,03 € 0,03 €


   
Päivärahat
   
   Kokopäiväraha
44,00 € 43,00 €
   Osapäiväraha
20,00 € 20,00 €
   Ateriakorvaus
11,00 € 10,75 €


   
Puhelinetu
20,00 € 20,00 €


   
Ravintoetu   6,90 € 6,80 €


   
Vakuutusmaksut
   
   TyEL-maksu
24,80 % 25,30 %
   Työntekijöiden maksuosuus
   
      alle 53-vuotias palkansaaja
7,15 %
7,15 %
      53-62 vuotias palkansaaja
8,65 % 8,65 %
      yli 62-vuotias palkansaaja  
7,15 %
7,15 %
   YEL-maksu
   
      alle 53-vuotias yrittäjä
24,10 % 24,10 %
      53-62 vuotias yrittäjä
25,60 % 25,60 %
      yli 62-vuotias yrittäjä
24,10 % 24,10 %
   Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
   
      palkkasumman 2 125 500 osalta   -- 0,45 %
      palkkasumman 2 125 500 ylittävältä osalta   -- 1,70 %
      palkkasumman 2 169 000 osalta   0,50 % --
      palkkasumman 2 169 000 ylittävältä osalta   1,90 % --
      yrityksen osaomistajasta maksettava maksu
0,50 % 0,45 %
      palkansaajien osuus
1,40 % 1,25 %
      yrityksen osaomistajan osuus
0,65 % 0,65 %


   
Sairausvakuutusmaksut (ent. sotu-maksu)
1,53 % 1,34 %